LANDMEETKUNDE

I. Opmetingen voor aankoop, verkoop, splitsing, overdracht & ruiling

II. Afpalingen

III. Verkavelingen & stedenbouwkundig attest

!V. Hoogtemetingen

V. Inplantingen

VI. Opmeting bestaande toestand

VII. Tracé metingen wegen & waterlopen

VIII. Opmeting van gevels

IX. Wegenis & riolering

X. Muurovername