Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VASTGOEDEXPERTISE

SCHATTEN VAN ONROEREND GOED

Wij bepalen de venale waarde maar schatten ook de vrijwillige openbare verkoopwaarde, de gedwongen openbare verkoopwaarde alsook de verhuurwaarde. De venale waarde of onderhandse verkoopwaarde is de waarde die iedere redelijke persoon wil betalen voor dat onroerend goed als het (met voldoende en goede publiciteit) op de vastgoedmarkt wordt aangeboden.

Na de waardebepaling leveren wij een deskundig verslag af dat gebaseerd is op economische en technische overwegingen. Buiten de actuele waarde van het goed bevat het verslag ook de algemene beschrijving, de foto's, de plannen, de manier waarop het is gebouwd, de kwaliteit van de constructies, de stedenbouwkundige aspecten van het pand en de waardebepalende voor- en nadelen van het onroerend goed.

Wij treden op voor banken, de overheid, bedrijven en particulieren.

PLAATSBESCHRIJVINGEN

I. Plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst

De nieuwe huurwetgeving van 18 mei 2007 bepaalt dat het opstellen van een omstandige plaatsbeschrijving verplicht is bij elke huurovereenkomst, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig. Deze omstandige plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij de registratie van het huurcontract. De kosten voor het opstellen van de plaatsbeschrijving worden door verhuurder en huurder elk voor 50% gedragen, tenzij anders vermeld in het huurcontract.

Deze plaatsbeschrijving beschrijft de toestand van alle kamers van een pand bij aanvang van de huurovereenkomst. Hiervoor wordt een zéér gedetailleerd verslag opgemaakt, inclusief foto's. Aan het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het pand in dezelfde staat terug bezorgen. Uitgezonderd door wat van door overmacht of ouderdom is beschadigd of teniet gegaan. Via deze gedetailleerde plaatsbeschrijving kan de eventuele huurschade op het einde van de huur bepaald worden. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op de rechtbank.

De plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar, binnen de maand voor een huurperiode meer dan één jaar. De plaatsbeschrijving bij het einde van de huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijderd en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

II. Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

Het doel van dergelijke plaatsbeschrijvingen is vast te stellen of er enige schade is aan een eigendom voor er werken aanvangen. Aannemers van bouw- of afbraakwerken en dergelijke zijn veelal verplicht zo'n plaatsbeschrijving te laten opmaken want als er door hun werken schade aan de omliggende constructies optreedt, worden zij verantwoordelijk gesteld.

0